Rozhovor: Digitální technologie a rodina

Jedno z natáčeních pro projekt Digistrategie 2020 a rozhovor s expertem Janem Holečkem.

WETA - Petr Vinš, 604 103 343, petr.vins@gmail.com