Rozhovor: Digitální technologie a rodina

Jedno z natáčeních pro projekt Digistrategie 2020 a rozhovor s expertem Janem Holečkem.