iSophi Diagnostics - Objevujeme jedinečnost každého dítěte

Promo systému pro diagnostiku rozumové zralosti předškoláků.

WETA - Petr Vinš, 604 103 343, petr.vins@gmail.com