Vzdělávacím videím, přednáškám, prezentacím nebo videotutoriálům dáme atraktivní kabát s 2D animacemi a populárními prvky tzv. whiteboard animations. Disponujeme studiem s klíčovací plochou (zelené pozadí 4 x 3 metry, na které v postprodukci dosadíme jakýkoliv obraz). Pracujeme se čtecím zařízením Black Fish - projev moderátora nebo lektora je tak plynulý s přirozeným očním kontaktem do kamery.

 2D animace, whiteboard animations, studio s klíčovacím pozadím